Our Focus

About US

"คุณภาพเหนือมาตรฐาน บนพื้นฐานความซื่อสัตย์"

บริษัท ที ยู อัมรินทร์ จำกัดได้ถือกำเนิดจากทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเจาะที่มีประสบการณ์ ด้านเสาเข็มเจาะและฐานรากมาแล้วมากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยวิศวกรที่ปรึกษา ที่พร้อมจะให้บริการด้านเสาเข็มเจาะด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม

  • เสาเข็มเจาะท่อ 35, 40, 50, 60, 80, 100 ซม. แบบแห้งและแบบเปียก โดยระบบสามขาและระบบรถเจาะเสาเข็ม
  • รับเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมรายการคำนวณการรับน้ำหนักและวิศวกรรับรอง
  • รับทดสอบความสมบูรณ์ และการรับน้ำหนักของเสาเข็ม พร้อมวิศวกรรับรอง
  • รับงานโดยวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Testimonials